MAGDALÉNA, o. p. s.

Magdaléna poskytuje více než 20 let sociální, zdravotní a vzdělávací služby.

Za tu dobu prošlo našimi preventivními programy pro žáky přes deset tisíc dětí, ambulantními léčebnými programy tisíce závislých a jejich bližních, stovky klientů se léčily v terapeutické komunitě, tisíce osob žijících na okraji společnosti využilo našich kontaktních a poradenských služeb.

Hlavním posláním tohoto webu je prohloubit vztahy se všemi, kteří naši činnost vítají a podporují, a nabídnout jim větší informovanost o našich aktivitách.

aKTuÁLNÍ PROJEKT

ZPRÁVY o nÁS

Kontakt:

Petra Čermáková
Koordinátorka dobrovolníků, péče o dárce, asistentka PR
tel.: +420 605 014 907
e-mail: cermakova@magdalena-ops.cz