Obecně prospěšná společnost MAGDALÉNA

Magdaléna, o. p. s. pomáhá již více než 22 let: prevence závislostí u dětí, vzdělávání pedagogů, terapeutická léčba a doléčování, terénní a tréninkové programy, vedení kontaktních center a ambulancí.

Magdalénu založila dne 7. listopadu 1997 paní Marie Kaplanová společně s městem Mníšek pod Brdy.

KAŽDÝ ROK…

… připravíme 3500 dětí a mladých na vstup do života.
… pomůžeme k nezávislosti 1500 lidem.
… pomůžeme 600 klientům na ulici.
… přijde do našich ambulancí 500 klientů a jejich rodin.
… v terapeutické komunitě pomáháme k nezávislosti 30 klientům a jejich rodinám.

Hlavním posláním tohoto webu je prohloubit vztahy se všemi, kteří naši činnost vítají a podporují, a nabídnout jim větší informovanost o našich aktivitách.

aKTuÁLNÍ PROJEKT

ZPRÁVY o nÁS

Kontakty:

Magdaléna, o.p.s.
adresa: Včelník 1070, 252 10, Mníšek pod Brdy
hlavní web: www.magdalena-ops.cz
Facebook: www.facebook.com/MagdalenaOPS
IČ: 25617401
číslo účtu pro zasílání darů: 388061319/0800

Vážíme si jakékoliv finanční podpory. Děkujeme Vám. ♥

Kontaktní osoba: 
Petra Čermáková, péče o dárce a dobrovolníky
+420 605 014 907, cermakova@magdalena-ops.cz