Veřejná sbírka: Dáme dodávku do Davida?

To bychom moc rádi! A nebojte, nejedná se o nějaké kouzelnické číslo, kde bychom se snažili dostat vozidlo do jednoho z našich kolegů. Vyhlašujeme veřejnou sbírku na dodávku, která by rozpohybovala naše klienty a pomohla jim zkvalitnit trávení času v rámci terapie. Na nákupy, na výjezdy, na zátěžové výjezdy.

“Jde nám o dodávku, díky které zajistíme mobilitu naší terapeutické komunity. Bereme klienty na pravidelné zátěžové výjezdy, kdy si klienti zkouší, co vydrží a také si užijí společný čas, nad obvyklý rámec terapie. Aktivity bychom také mohli rozšířit i na vzdálenější místa, kam je doprava komplikovanější. Dodávka nám zásadně pomůže být včas a jednodušeji tam, kde potřebujeme být.” zmiňuje Mgr. Petr Buchta z péče o klienty s duální diagnózou.

A proč zrovna David? Rádi bychom získali prostředky do konce letošního roku a poslední 52. týden nám letos uzavírá právě David.

Pro získání dodávky byla založena veřejná sbírka, můžete přispět prostřednictvím brány Darujme.cz Naše kampaň je vidět, proto je na našich webových stránkách případně možné sledovat i pohyb na transparentním účtu č. 020036-0388061319/0800.

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí v Praze a Středočeském kraji. Poskytuje ucelený systém zdravotních, vzdělávacích a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby závislostí u dětí a dospělých. V organizaci působí řada odborných pracovníků, profesionálů v oboru.

Včelnický kopec, zázemí terapeutické komunity, ožil před více než dvaceti lety. Svůj pobyt tu zahájili první klienti. Takový pobyt zajišťuje integrovanou zdravotní, sociální péči při boji se závislostmi. Postupně se naše služby rozrostly a nyní pokrýváme celou škálu služeb v oblasti prevence a léčby závislostí. Naše preventivní programy pro žáky absolvovalo přes deset tisíc dětí, ambulantními léčebnými programy prošlo tisíce závislých a jejich bližních, stovky klientů se léčily v terapeutické komunitě, která pro ně představovala mnohdy jediné možné východisko, jak se zbavit závislosti. Tisíce osob žijících na okraji společnosti využili našich kontaktních a poradenských služeb. Naše práce je založena na oboustranné důvěře, díky které můžeme snáze vytvářet bezpečnější prostředí jak pro naše klienty, tak pro Vás, širokou veřejnost. Velice si vážíme individuálních dobrovolníků, dárců, podporovatelů a všech, kteří jsou ochotni podat pomocnou ruku lidem, kteří ji potřebují.

Děkujeme za každý příspěvek, v jakékoliv výši. Je samozřejmé, že na Vaše příspěvky/dary Vám na vyžádání vystavíme potvrzení, abyste dar mohli následně uplatnit jako slevu na dani, viz odčitatelná položka od základu daně. Staňte se jedním z našich dárců a pomozte na dobrou věc, kdy víte, jak je s prostředky nakládáno a kde je to skutečně potřeba.

FB1_dodavkudodavida

Den prevence města Benešov s NZDM Mezičas

V areálu Táborských kasáren v Benešově se v sobotu 13. 10. konal již 6. ročník  Dne prevence města Benešov. Tuto akci tradičně pořádal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Tým nízkoprahového klubu Mezičas nemohl na takové akci chybět.

Magdaléna, o.p.s. prezentovala své služby u informačního stánku, u kterého byli veřejnosti k dispozici sociální pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. To v Benešově působí již od roku 2012. Posláním MeziČasu je zdravý rozvoj mládeže z Benešova a okolí s cílem předcházet jejich rizikovému chování či minimalizovat jeho dopady. Nabízíme prostor, kde je možné najít nejen náplň pro volný čas, ale také pomoc při řešení krizových situací. Pracovníci rádi poradí s čímkoliv, s čím si mládež neví rady. Je možné se domluvit na doučování či doprovodu do různých institucí. Mezi nedávno realizované akce patří řešení konfliktů, práce se strachem, Korejský den, Den Harryho Pottera, vyrábění záložek, pečení štrůdlu. V nejbližší době se můžeme těšit na kurz první pomoci, fotbalový turnaj, čajový klub, výrobu adventního věnce a pečení vánočního cukroví. Jedná se o nejrůznější a rozmanité aktivity, které jsou organizovány dle zájmu aktuálních návštěvníků. Toto zařízení je součástí Centra primární prevence Magdaléna, je anonymní a bezplatné.

Celým odpolednem návštěvníky doprovázela kapela Kabrňáci z Centra sociálních služeb Tloskov. To pečuje o lidi, kteří se kvůli mentálnímu postižení ocitli v nepříznivé situaci.

„S díky jsme přijali pozvání města Benešov, protože jsme mohli rozšířit povědomí o klubu a přiblížit naši práci veřejnosti. Tématicky jsme se zaměřili na bezpečnost na sociálních sítích, naším hlavním cílem je zdůraznit, že informace zveřejněné na sociálních sítích mnohdy nemusí odpovídat realitě. Měsíc říjen je také Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti, kdy se kromě jiného řeší ochrana dětí online,“  dodala Sandra Nechybová, zástupce vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež MeziČas, která se Dne prevence též zúčastnila.