Den Země 2019 na Magdaléně

Klienti Magdalény oslavili Den Země 4. 5. Mezinárodní Den Země se po celém světě slaví 22. 4.

Letos připadl přesně na Velikonoční pondělí, proto byl nezřídka přesunut na jiný termín, stejně jako v Magdaléně. Kromě obvyklého úklidu areálu se klienti s dobrovolníky zaměřili na příjezdovou panelovou cestu a okolí lesa a hlavní silnice směřující k počátku obce Nová Ves pod Pleší. Celý den byl pro komunitu ve znamení šetření matičky Země. Oběd si klienti připravili venku na ohni a namísto elektřinou svítili svíčkami.

Okolí areálu uklízí klienti pravidelně, každý týden. I to je zřejmě pozitivní důsledek faktu, že jsme na začátku naší cesty nic moc nenacházeli. „Na počátku cesty od Magdalény bylo relativně čisto, ale jak jsme uklízeli okolí hlavní silnice, odpadků přibývalo. Nečekala jsem, že jich bude tolik,“ zmiňuje Zuzana Votroubková, dobrovolnice.

Úklid odpadu je důsledek, ještě důležitější je ale omezit výrobu odpadků. Zkusili jste například zásadně omezit či úplně přestat kupovat PET lahve nebo například místo igelitových sáčků mít na nákup připravené své vlastní – látkové? Mezi aktuální trendy zdravého životního stylu patří například i tzv. plogging, což zjednodušeně znamená, že v rámci obvyklého běhání máte s sebou i rukavice a něco, do čeho současně sbíráte odpad, který na vaší cestě nemá co dělat. Klasickému tréninku dáváte nový rozměr, spojujete pohyb, který je prospěšný pro vaše tělo i mysl, s dobrou věcí a péčí o naši planetu. Nemusíte být perfektní běžec, každý kus sebraného a nežádoucího odpadu se počítá. Ideální variantou je, pokud odpad následně vytřídíte do recyklačních kontejnerů.

Závěrem děkujeme všem klientům, terapeutům a dobrovolníkům, kteří se do našeho Dne Země aktivně zapojili. Každá pomocná ruka je znát. Jakoukoliv pomocí dáváme najevo, že nám záleží na ochraně naší planety. Nemusíme čekat na speciální příležitost k tomu, abychom přistupovali k Zemi tak, jak si zaslouží, s úctou a respektem. Chovejme se (nejen) k přírodě tak, jak bychom chtěli, aby se i ona chovala k nám: celý rok zodpovědně. Jakákoliv změna k lepšímu se počítá.